Γενικές Πληροφορίες για τους Inverters

Inverter

Ο αντιστροφέας (επίσης μετατροπέας ή αναστροφέας)(inverter) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα που μετατρέπει τη συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη.Ο αντιστροφέας είναι δυνατόν να υπάρχει ως αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή, ή ως βαθμίδα άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. Ως αυτόνομη συσκευή, χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, και όπου αλλού χρειάζεται να μετατρέψουμε συνεχή τάση 12 V ή 24 V (συνηθέστερες τιμές), σε εναλλασσόμενη 220 V. Ως τελική βαθμίδα, υπάρχει στα UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος).

Η κυριότερη διάκριση των αναστροφέων (inverters) όσον αφορά τη χρήση τους σε εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. είναι σε αντιστροφείς "διασυνδεδεμένων φωτοβολταικων συστημάτων" και "αυτόνομων Φωτοβολταικων συστημάτων".Όσον αφορά την τεχνολογία κατασκευής αντιστροφέων "αυτόνομων συστημάτων", η κυριότερη διάκριση είναι ανάμεσα σε αναστροφείς (inverters) "καθαρού ημιτόνου" και "τροποποιημένου ημιτόνου". Οι μετατροπείς καθαρού ημιτόνου έχουν υψηλότερο κόστος αλλά επιτυγχάνουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης, είναι συμβατοί με όλες τις συσκευές και έχουν γενικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ένας αντιστροφεας με UPS είναι μια συσκευή που παρέχει την αποθηκευμένη ηλεκτρική δύναμη στο φορτίο σε περίπτωση ακατέργαστης διακοπής ή συσκότισης δύναμης. Ένας τύπος του UPS χρησιμοποιεί τις μπαταρίες για να αποθηκεύσει τη δύναμη και έναν αντιστροφέα για να παρέχει τη δύναμη εναλλασσόμενου ρεύματος από τις μπαταρίες όταν η κύρια δύναμη δεν είναι διαθέσιμη. Όταν η κύρια δύναμη αποκαθίσταται, ένας διορθωτής χρησιμοποιείται για να παρέχει τη ΣΥΝΕΧΗ δύναμη να επαναφορτιστούν οι μπαταρίες.

top icon