Αντλίες Θερμότητας

Η θερμική ενέργεια μιας αντλίας θερμότητας αντλείται από μια θερμή δεξαμενή που βρίσκεται σε χαμηλή θερμοκρασία. είτε με την χρήση μηχανικού έργου είτε με την βοήθεια μιας θερμής δεξαμενής πολύ υψηλής θερμοκρασίας.

Τεχνολογίες αντλιών θερμότητας

Οι υπάρχουσες τεχνολογίες στις αντλίες θερμότητας είναι οι αντλίες αέρα – νερού, νερού – νερού και άμεσης εκτόνωσης, αέρα αέρα. Η ευκολότερη λύση από άποψη κατασκευής είναι οι αντλίες αέρα – νερού όμως έχουν χαμηλότερο συντελεστή απόδοσης σε σχέση με τις γεωθερμικές αντλίες (νερού – νερού). Από την άλλη οι αντλίες άμεσης εκτόνωσης έχουν αυξημένα έξοδα συντήρησης.

Αντλίες Θερμότητας ως κεντρική θέρμανση

Οι αντλίες θερμότητας μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες ενός σπιτιού είτε αυτό ανακαινίζετε είτε χτίζετε τώρα. Σε κατοικίες που υπάρχει λέβητας αερίου ή πετρελαίου, οι αντλίες θέρμότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε μόνες τους είτε συνδυάζοντας το υπάρχον σύστημα θέρμανσης.

Τρόπος Λειτουργίας μιας αντλίας θερμότητας

heat pump diagram

Τα μέρη μιας αντλίας θερμότητας είναι ο εξατμιστής, ο συμπιεστής, ο συμπυκνωτής και τέλος η βαλβίδα εκτόνωσης. Ο εξωτερικός αέρας οδηγείται από έναν ανεμιστήρα στην αντλία θερμότητας. Εκεί υπάρχει ο εξατμιστής. Ο εξατμιστής είναι συνδεδεμένος με έναν σύστημα που περιέχει FREON το οποίο σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να μετατραπεί σε αέριο. Το FREON εξατμίζεται και απορροφά θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα που περνά πάνω από τον εξατμιστή. Αμέσως μετά το FREON συμπιέζεται και με 0 την βοήθεια του συμπυκνωτή όταν φτάσει σε μία μεγάλη θερμοκρασία αποβάλλει την θερμότητα που απορρόφησε και επανέρχεται στην υγρή του κατάσταση. Ταυτόχρονα από τον εξατμιστή βγαίνει ο αέρας σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Το καλοκαίρι μία αντλία θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντίστροφα και να παρέχει ψύξη.

Εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας

Η εγκατάσταση μιας αντλίας θερμότητας είναι εύκολη και γρήγορη. Δεν χρειάζεται ειδικός χώρος για να τοποθετηθεί και ούτε επιπλέον εργασίες. Η εξωτερική μονάδα μπορεί να τοποθετηθεί ακόμα και στο μπαλκόνι.

Απόδοση Αντλιών Θερμότητας

Ο βαθμός απόδοσης στις αντλίες θερμότητας μπορεί να ξεκινήσει από 2,5 με 3 για αντλίες νερού – αέρα και να φτάσει 5 στη περίπτωση γεωθερμικών αντλιών. Αυτό συμβαίνει γιατί οι αντλίες θερμότητας δεν μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε θερμική αλλά σε κινητική. Θέτουν σε κίνηση έναν ηλεκτρικό συμπιεστή. Αυτό σημαίνει ότι μία αντλία αέρα – νερού με βαθμό απόδοσης 3 αποδίδει 3 κιλοβατώρες θερμικής ενέργειας για κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι το κόστος είναι πολύ χαμηλό και κυρίως αν συνδυαστεί με ενδοδαπέδια θέρμανση αντί σωμάτων καλοριφέρ.